PM0708OMSLAG

PM_Cover0308_int

PM0108OMSLAG

PM0109OMSLAG

PM01_Omslaget.indd

PM0110OMSLAG_DAM

PM0110OMSLAG_Man

PM02_Omslaget.indd

PM0308OMSLAG

PM0409OMSLAG

PM0507OMSLAG

PM0508OMSLAG

PM_Omslaget_0606 ALEK.indd

PM0609OMSLAG

PM0707OMSLAG

PM0807OMSLAG

PM0808Omslag

PM09_Omslaget.indd

PM0908OMSLAG

PM1009OMSLAG

PM_Cover_0808_Arabic

Plaza Magazine 2005-2010, omslag. Plaza Publishing.
Tidningen gavs ut på 4 språk, distribuerades till ca 40 länder.