© HENRIK ORRE 2018 / FOTOGRAF PATRIK ENGSTRÖM
REDAKTÖR ANN PÅLSSON
FÖRLÄGGARE CHARLOTTE GAWELL
ILLUSTRATION ANNELIE CARLSTRÖM/ AGENT BAUER, TILLAGNINGSIKONER SHUTTERSTOCK
REPRO JK MORRIS / TRYCK LIVONIA 2018
ISBN 978-91-983838-5-0

Boken är publicerad i två språk, Svenska o Engelska. Köp den gärna på: https://gawellforlag.com/