.

.

.

.

Mäklarappens märke speglar kedjan mellan säljare – mäklare – köpare. Den består av stiliserade länkar som betonar vikten av en enkel, tydlig och professionell köp- och säljprocess. Märket har ett hus i mitten som symboliserar och förtydligar verksamheten.

.

.

.

.

Skisser för applikationen och tidslinjen.

 

Färgskalan från röd till blå symboliserar processen från nyfikenhet och intresse till engagemang och köp. Från lekfullhet till trygghet.

Grafiskt program för Mäklarappen, 2016, Uppdragsgivare Ecole des Garçons Geniaux /Mäklarappen.   http://maklarappen.se/

Topp animation: Oliver Ristilä