Gawell Förlag, gawellforlag.com
Text © Billy White, 2019
Foto Patrik Engström
Redaktör Emily Preece-Morrison
Förläggare Charlotte Gawell
Översättning Elisabeth Tauvon och Gunbritt Geijer
ISBN 978 91 983838 4 3

Läs mer här