Efter ett långt liv på toppnivåer i rikets tjänst sammanfattar Johan Molander sina erfarenheter av svensk utrikespolitik, våra internationella relationer inte minst med Ryssland och från förhandlingar om kärnvapeninspektioner, landminor och mänskliga rättigheter. Han minns möten med oppositionella konstnärer, tragikomiska diktatorer och multinationella FN-delegationer. Han pekar på naiva element i den svenska rysslandspolitiken, beskriver på vilket sätt den klassiska svenska nedrustningspolitiken ibland motverkat sina syften och kritiserar politiseringen av ämbetsmannarollen. Detta är en bok som bör läsas av alla som är intresserade av svensk utrikespolitik.

”Det sägs att diplomati är det längsta avståndet mellan två punkter eller konsten att be någon dra åt helvete på ett sätt som får vederbörande att se fram emot resan.” ur boken

Läs mer på langenskiolds.se

 

© Bokförlaget Langenskiöld & Johan Molander. 2022